^
Logo

Ograniczenia w korzystaniu z wody podczas suszy

| 28 maja 2020

Susza sprawia, że w niektórych gminach pojawia się zagrożenie deficytem wody. Czy wprowadzenie przez gminę ograniczeń w korzystaniu z wody jest zgodne z prawem? Regulacje określające zadania gminy nie stanowią podstawy do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z wody. Ograniczenia takie mogą być jednak wprowadzone w drodze przepisów porządkowych, lecz dopiero wtedy, gdy zostaną spełnione ustawowe przesłanki z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

 

Jak wynika z tego przepisu w zakresie  nieuregulowanym  w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Z powyższego wnika, że gmina może wprowadzać zakazy i ograniczenia w korzystaniu z wody w razie suszy razie spełniania powyższych przesłanek.

 

Źródło: https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/srodowisko/4575265,Zakazy-korzystania-z-wody-w-czasie-suszy.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także