^
Logo

Opieka geriatryczna uregulowana na poziomie ustawy

| 12 kwietnia 2024
W związku z postępującym starzeniem się naszego społeczeństwa warto odnotować uchwaloną z inicjatywy Prezydenta RP ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej (Dz. U. poz. 1831).
 
Celem ustawy jest zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej osobom po 75 roku życia. Szczególna opieka geriatryczna ma na celu przede wszystkim:
• zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności osób uprawnionych;
• zapewnienie określonych w ustawie świadczeń opieki zdrowotnej.
 
Założeniem nowych rozwiązań prawnych jest możliwość korzystania ze świadczeń medycznych w pobliżu miejsca zamieszkania seniora. Ustawa służyć ma również zapewnieniu kompleksowego podejścia do diagnozowania i leczenia pacjenta, a jeśli zajdzie taka konieczność, również rehabilitacji w różnych zakresach.
 
W ramach opieki geriatrycznej przewidziano nowe rozwiązania: prowadzenie wstępnej oceny geriatrycznej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) oraz utworzenie Centrów Zdrowia 75+.
 
Przepisy ustawy stanowią także podstawę prawną do powołania Krajowej Rady do Spraw Opieki Geriatrycznej, która ma pełnić rolę opiniodawczo-doradczą dla ministra właściwego do spraw zdrowia.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także