^
Logo

Opłata klimatyczna

| 19 września 2023
Wyjeżdżając na wczasy każdy z nas zobowiązany jest do opłacenia tzw. opłaty klimatycznej. Powstaje więc zasadne pytanie cóż to jest za opłata. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych reguluje m.in. opłaty miejscową oraz uzdrowiskową. Obie z nich należą do kategorii tzw. opłat lokalnych.
 
Rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową, która pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:
1. w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
2. w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
– za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
Rada gminy odpowiedzialna jest także za ustalanie opłaty uzdrowiskowej, pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
W zależności zatem, gdzie przebywamy i jakie akty prawa miejscowego uchwaliła tamtejsza rada gminy jesteśmy zobowiązani do uiszczania lokalnej opłaty klimatycznej. Rekompensuje ona turystycznym miejscowościom fakt, że mają one ograniczone możliwości rozwoju (np. przemysłu) oraz zapewniają infrastrukturę służącą turystom. W przypadku poboru opłaty uzdrowiskowej nie jest pobierana opłata miejscowa.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także