^
Logo

Pakiet Slim VAT3 wszedł w życie

| 28 lipca 2023
Pakiet Slim Vat3 to potoczna nazwa ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1059), której przepisy co do zasady weszły w życie 1 lipca 2023 r. Najważniejsze zmiany dotyczą:
• poprawy płynności finansowej firm, limit wartości sprzedaży małego podatnika podniesiono do 2 mln euro, co pozwolić ma na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT;
• zmniejszenia formalności w obrocie międzynarodowym, przez brak wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu;
• zmniejszenie liczby korekt i przyjazne rozliczanie VAT, przykładowo doprecyzowano zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej oraz zlikwidowano obowiązek uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu proporcji do odliczenia podatku naliczonego;
• uproszczono fakturowanie m.in. przez dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu oraz prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 
Zmiany dotyczą również osób fizycznych poprzez zmiany w podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 r. wolne od podatku są kwoty do wartości majątku:
• 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
• 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
• 5 733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także