^
Logo

Paszport dla dziecka również online

| 22 września 2023
Wyrobienie paszportu nieustannie kojarzy się z urzędowymi kolejkami, które są szczególnie problematyczne dla małych dzieci. Obecnie jest możliwe ominięcie jednak tych uciążliwości z uwagi na możliwość wyrobienia paszportu dla dziecka poprzez złożenie wniosku za pośrednictwem sieci Internet.
 
Wniosek taki może złożyć jeden z rodziców posiadający:
• profil zaufany lub
• kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego lub
• certyfikat podpisu osobistego (zgodę na certyfikat podpisu osobistego wyrażasz podczas składana wniosku o e-dowód).
 
Istotny jest również fakt, że wymagana jest zgoda drugiego opiekuna na złożenie wniosku: matki, ojca, opiekuna prawnego lub kuratora dziecka. Oświadczenie o tej zgodzie również można złożyć za pośrednictwem sieci Internet (od oświadczenia nie jest pobierana opłata).
 
Opłata za złożenie wniosku wynosi 30 zł, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 15 zł. Dziecko poniżej 5 lat nie musi być obecne przy odbiorze paszportu. Oczywiście po odbiór dokumentu musi stawić się jeden z rodziców z własnym dokumentem tożsamości. Później pozostaje cieszyć się podróżami. Wszelkich formalności można dopełnić pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także