^
Logo

Pieniądze podarowane w czasie trwania bliskiej relacji mogą stać się długiem po rozstaniu

| 23 kwietnia 2020
Powód wniósł powództwo o zapłatę kwoty 132 tysięcy złotych przeciwko byłej przyjaciółce. Sprawa przetoczyła się przez dwie instancje i dotarła do Sądu Najwyższego, który w wyroku z 19 grudnia 2019 r. (sygn. akt IV CSK 496/18) oddalił jego skargę kasacyjną stwierdzając, że powód nie ma racji twierdząc, że na pozwanej spoczywał ciężar dowodu, kiedy zaprzeczała jego twierdzeniom odnoszącym się do wysokości udzielonej pożyczki.
 
W ocenie Sądu Najwyższego, była partnerka nie musiała wykazywać prawdziwości swoich zaprzeczeń w tej kwestii. To powód, jako wskazujący na zawarcie między stronami umowy pożyczki (a nie np. darowizny), powinien udowodnić wysokość kwot, jakie wypłacił dawnej przyjaciółce.
 
Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/przelewy-i-pomoc-w-finansowaniu-firmy-w-czasie-zwiazku,499382.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także