^
Logo

Pluskwy w więzieniu a możliwość uzyskania zadośćuczynienia

| 8 czerwca 2020

Osadzony w zakładzie karnym kilkukrotnie zgłaszał pogryzienie przez pluskwy. Mimo zgłoszeń problem z insektami w zakładzie karnym nie został rozwiązany. Odbywający karę pozbawienia wolności zdecydował się na wniesienie powództwa, żądając od Skarbu Państwa zapłaty 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia na naruszenie dóbr osobistych.

 

Sąd Okręgowy ustalił, że w zakładzie karnym, faktycznie pojawiały się pluskwy, ponieważ w okresie krótszym niż dwa lata przeprowadzono 32 razy dezynsekcję. Mimo zatrudnienia profesjonalnej firmy do tego celu, odpluskwianie nie przyniosły oczekiwanych efektów. Sąd uznał jednak, że powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie, ponieważ administracja więzienia podejmowała wielokrotne starania pozbycia się insektów. Ponadto nie doszło naruszenia dóbr osobistych powoda w postaci zachowań specjalnie go poniżających i wymierzonych przeciwko niemu, a problem dotyczył wszystkich więźniów.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także