^
Logo

Pobyt obcych wojsk w Polsce

| 26 stycznia 2023
Pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym.
 
Ustawa określa zasady przemieszczania się przez terytorium kraju wojsk obcych oraz zasady udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym, które przebywają, wykonują zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczają się przez to terytorium, w ramach wypełniania zobowiązań międzynarodowych.
 
Ponadto omawiana ustawa przewiduje m.in.:
• odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wojska obce albo żołnierzy wojsk obcych lub ich personel cywilny;
• zasady noszenia umundurowania oraz posiadania, noszenia i użycia broni przez żołnierzy wojsk obcych;
• korzystanie z dróg publicznych przez pojazdy wojsk obcych;
• tryb udzielania zgody na pobyt wojsk obcych w celu udziału w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium RP w czasie pokoju.
 
W ostatnim czasie Prezydent RP podpisał postanowienie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wydania zgody na pobyt komponentu Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki, komponentu Sił Zbrojnych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz komponentu Sił Zbrojnych Kanady na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. Będą to następujące siły:
• Stany Zjednoczone Ameryki – liczebność do 6500 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi;
• Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – liczebność do 700 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi;
• Kanada – liczebność do 350 żołnierzy i personelu cywilnego wraz z etatowym uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także