^
Logo

Policja wyda nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawę przemocy domowej

| 1 czerwca 2020

Nowe przepisy wchodzące w życie za pół roku uprawniają Policję do wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia bądź zakaz zbliżania się do mieszkania oraz jego bezpośredniego otoczenia. Nakazy te będą natychmiast wykonalne.

 

Policja będzie mogła je wydać podczas interwencji w mieszkaniu lub w związku z informacją o stosowaniu przemocy w rodzinie, nawet wtedy, gdy sprawca uciekł. Podstawą do wydania nakazu będą zeznania członków rodziny, sąsiadów, pracowników opieki społecznej złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań a także dokumentacja medyczna. Nakaz opuszczenia lokalu będzie mógł być wydany nawet wtedy, gdy wyłącznym właścicielem mieszkania będzie sprawca.

 

Źródło: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kiedy-nakaz-opuszczenia-mieszkania-przez-sprawce-przemocy,500528.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także