^
Logo

Porody rodzinne a COVID-19

| 23 lipca 2020
Wiele szpitali wymaga od ojców, chcących uczestniczyć przy porodzie żony/partnerki, ujemnego aktualnego testu pod kątem koronawirusa. Jest to wymóg, który budzi dużo kontrowersji.
 
Ojciec chcący towarzyszyć narodzinom swojego dziecka musi na pięć dni przed porodem wykonać na własny koszt test i dopiero gdy jest on ujemny jest on wpuszczany na salę porodową. Pacjentki i ojcowie zwracają jednak uwagę, że nie da się z dokładnością co do pięciu dni zaplanować porodu siłami natury.
 
Z tego względu Narodowy Fundusz Zdrowia rekomenduje szpitalom rezygnację z tego wymogu, wskazując, że osoba towarzysząca ma prawo uczestniczyć w porodzie rodzinnym pomimo epidemii COVID-19.
 
W sytuacji, gdy szpital wciąż odmawia osobie towarzyszącej uczestniczenia w porodzie z uwagi na brak testu na koronawirusa, można zgłosić sprawę do oddziału NFZ lub rzecznika praw pacjenta.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także