^
Logo

Porwanie dziecka a korzystanie z prawa do opieki

| 24 lutego 2020

Kodeks karny w art. 211 przewiduje karę za przestępstwo porwania małoletniego. Zgodnie z tym przepisem kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej 15 lat albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

 

Przepis powyższy nie ma zastosowania, jeżeli sprawca legitymuje się prawem do opieki nad małoletnim. Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń stwierdził, że porwanie dziecka przez rodzica zachodzi wtedy, gdy jego władza rodzicielska względem dziecka została zawieszona lub ograniczona, albo gdy został jej pozbawiony. Również Konwencja Haska stanowi, że zatrzymanie bądź uprowadzenie małoletniego jest bezprawne wtedy, kiedy nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie.

 

Źródło: https://www.prawo.pl/prawo/porwanie-rodzicielskie-tylko-gdy-porywacz-nie-ma-przyznanej,498021.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także