^
Logo

Prewencja związana z ospą małpią

| 13 czerwca 2022
Ospa małpia jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus ospy małpiej należący do rodzaju Orthopoxvirus. Źródłem obecnych ognisk ospy małpiej, na obszarze Europy, jest wirus linii zachodnioafrykańskiej.
 
W Polsce dotychczas choroba nie została ujawniona. Niemniej podjęte zostały pierwsze działania prewencyjnie związane z tą chorobą. Minister zdrowia podpisał 27 maja trzy rozporządzenia, które wprowadzają takie działania:
• rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ospy małpiej oraz zakażeń wirusem ospy małpiej (Dz. U. poz. 1143);
• rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. poz. 1141);
• rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (Dz. U. poz. 1142).
 
Ospa małpia oraz zakażenia wirusem ospy małpiej zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 
Zgodnie z wprowadzonymi przepisami osoby zakażone lub chore oraz podejrzane o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią podlegają obowiązkowej hospitalizacji.
 
Natomiast obowiązek ich kwarantanny wynosi 21 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia na chorobę albo styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych ją wywołujących.
 
Przepisy wprowadziły również obowiązek zgłaszania przez lekarza lub felczera przypadków podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu do właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego.
 
Przepisy powyższych rozporządzeń weszły w życie 31 maja 2022 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także