^
Logo

Prezydent podpisał nowelizację dot. hulajnóg elektrycznych

| 27 kwietnia 2021
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw została podpisana 15 kwietnia 2021 r. Jej celem jest uporządkowanie ruchu m.in. hulajnóg elektrycznych na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.
 
Hulajnoga elektryczna zdefiniowana została jako pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Przepis nie dopuszcza zatem przebywania na hulajnodze elektrycznej więcej niż jednej osoby.
 
Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z:
1) drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych lub pasa ruchu dla rowerów (jeżeli są one wyznaczone dla kierunku w którym się porusza lub zamierza skręcić), z prędkością dopuszczalną 20 km/h;
2) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
3) chodnika lub drogi dla pieszych, wyjątkowo, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.
 
W przypadku korzystania z chodnika albo drogi dla pieszych kierujący hulajnogą elektryczną będzie obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, a także będzie obowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu, natomiast pieszy poruszający się po drodze dla rowerów będzie obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu hulajnogą elektryczną.
 
Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie będzie wymagany. Natomiast dzieci w wieku do 10 lat będą mogły jeździć hulajnogą elektryczną wyłącznie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.
 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także