^
Logo

Przekształcenie w spółkę z o.o. a legitymacja procesowa

| 8 maja 2023
Sąd Najwyższy podjął 31 stycznia 2023 r. uchwałę, sygn. akt III CZP 133/22: spółka kapitałowa, która w toku procesu nabyła prawa i obowiązki osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w związku z jej przekształceniem na mocy art. 584(1) – 584(13) k.s.h., wstępuje do procesu, którego przedmiot dotyczy praw i obowiązków przejętych (art. 584(2) § 1 k.s.h.) bez konieczności uzyskania zgody strony przeciwnej. W takiej sytuacji nie ma zastosowania art. 192 pkt 3 k.p.c. Jednak w zakresie roszczeń objętych solidarnością bierną na mocy art. 584(13) k.s.h. udział spółki przekształconej w postępowaniu zainicjowanym przez wierzyciela przeciwko przedsiębiorcy przekształconemu jest dopuszczalny na skutek wezwania do udziału w sprawie (art. 194 § 3 k.p.c.) albo w drodze interwencji ubocznej wniesionej przez spółkę.
 
Oznacza to, że spółka kapitałowa z mocy prawa staje się sukcesorem praw i obowiązków, które dotychczas przysługiwały przedsiębiorcy, zatem w tym przypadku dochodzi do przekształcenia na zasadzie kontynuacji. Przy czym inaczej wygląda sytuacja w przypadku roszczeń objętych solidarnością bierną na mocy art. 584(13) k.s.h. W takim przypadku udział spółki przekształconej w postępowaniu zainicjowanym przez wierzyciela przeciwko przedsiębiorcy przekształconemu jest dopuszczalny poprzez wezwania do udziału w sprawie (art. 194 § 3 k.p.c.) lub w wyniku interwencji ubocznej wniesionej przez spółkę.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także