^
Logo

Przepisy epizodyczne

| 19 lutego 2024
Bywa tak, że nowy akt prawny powinien regulować stany wyłącznie w określonym czasie. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia, np. w razie tworzenia nowej instytucji przejmującej obowiązki instytucji starej i potrzebujemy pewnego czasu na dostosowanie się do zmian – nie możemy stosować od razu nowych zasad.
 
W takim wypadkach z pomocą przychodzą właśnie przepisy epizodyczne. Przepisy te zawierają regulacje, które wprowadzają odstępstwa od określonych przepisów, a których okres obowiązywania jest wyraźnie określony.
 
W przepisach epizodycznych okres obowiązywania regulacji określa się w szczególności przez:
• wymienienie roku kalendarzowego albo lat kalendarzowych;
• oznaczenie początku i końca obowiązywania regulacji, wyrażone dniami oznaczonymi kalendarzowo;
• wskazanie liczby dni, tygodni, miesięcy albo lat, które upływają od dnia wejścia w życie ustawy albo jej poszczególnych przepisów.
 
W przepisach epizodycznych początku i końca obowiązywania regulacji nie uzależnia się od wystąpienia zdarzenia przyszłego, chyba że jest to konieczne ze względu na zakres regulacji ustawy albo jej poszczególnych przepisów, a termin wystąpienia zdarzenia przyszłego można ustalić w sposób niebudzący wątpliwości i zostanie on urzędowo podany do wiadomości publicznej.
 
Zasadą jest zamieszczanie przepisów epizodycznych w ramach przepisów końcowych całej ustawy – odpowiednio w ramach przepisu o wejściu w życiu oraz przepisu o wygaśnięciu.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także