^
Logo

Przepisy tarczy antyputinowskiej weszły w życie

| 28 kwietnia 2022
Przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego weszły w życie 16 kwietnia 2022 r.
 
Ustawa przede wszystkim wprowadza zakaz przywozu do Polski i tranzytu przez terytorium naszego kraju węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi.
 
Respektowanie zakazu kontrolować będą naczelnicy urzędów celno-skarbowych, którzy w przypadku naruszeń uprawnieni będą do zajęcia towaru oraz wystąpienia o orzeczenie jego przepadku na rzecz Skarbu Państwa.
 
Na osoby lub podmioty dopuszczające się złamania zakazu szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 mln zł.
 
Przepisy ustawy określiły także stosowanie środków ograniczających, określonych w rozporządzeniach unijnych oraz zasady i tryb wydawania decyzji w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów objętych tymi środkami i wykreślenia z niej (lista obejmuje osoby i podmioty wspierające agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę).
 
Organem właściwy do podejmowania decyzji w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej został minister właściwy do spraw wewnętrznych.
 
Ponadto ustawa wprowadziła zakaz stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którego naruszenie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także