^
Logo

Przywileje nie tylko dla biologicznych rodziców – zmiany prawa pracy

| 19 czerwca 2023
Nie tylko rodzice posiadający władzę rodzicielską, ale także inne osoby (np. partner biologicznego rodzica) mogą korzystać z przywilejów rodzicielskich jako pracownicy wychowujący dzieci.
 
Ustawodawca dał wyraz temu, że liczy się stan faktyczny, a nie prawny. Zmiana nie tylko wydłużyła wiek dziecka, do ukończenia którego rodzica nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy (z 4 lat do 8), ale i zastąpiło pojęcie „pracownika opiekującego się dzieckiem” na „pracownika wychowującego dziecko” (znowelizowany art. 178 ustawy – Kodeks pracy).
 
Wydaje się, że powyższą zmianę należy interpretować jako rozszerzenie pojęciowe. Można bowiem pojęcie „pracownik wychowujący dziecko” interpretować możliwie szeroko, włączając osoby faktycznie sprawujące opiekę nad dzieckiem.
 
Będą to również osoby niebędące wpisani jako rodzice w dokumentach dziecka. Na tym tle może wykształcić się bardzo ciekawa praktyka i wykładnia sądowa tych przepisów, wpływające na zakres stosowania zmienionych przepisów.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także