^
Logo

Reakcja Sejmu RP w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

| 21 marca 2022
W Monitorze Polskim ukazały się: uchwała Sejmu RP z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie agresji Rosji na Ukrainę (M. P. poz. 281) oraz oświadczenie Sejmu RP z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (M. P. poz. 284). Akty te stanowią wyraz wsparcia dla Ukrainy oraz zdecydowane potępienie działań Federacji Rosyjskiej.
 
W uchwale Sejm RP wskazał, że Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem. W ocenie Sejmu RP integralność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy.
 
Działaniem o czysto wojennym charakterze Sejm RP nazwał zamiar opanowania przez Rosję terytorium Ukrainy. Jednocześnie Sejm RP wezwał społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko agresorowi.
 
Oświadczenie Sejmu RP wprost określiło działania Federacji Rosyjskiej jako otwartą, niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną agresję na Ukrainę. Działania te nazwane zostały brutalnym aktem gwałtu na normach prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, i ewidentnym odrzuceniem przez Rosję jej zobowiązań międzynarodowych wynikających z helsińskiego aktu końcowego, karty paryskiej, memorandum budapeszteńskiego, aktu stanowiącego NATO–Rosja i porozumień mińskich.
 
Sejm RP wezwał Federację Rosyjską oraz współpracującą z nią Republikę Białorusi do zaprzestania działań wojennych, wycofania wszystkich swoich wojsk z terytorium Ukrainy i z pobliża jej granic oraz pełnego przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego, a także ponowił wsparcie dla Ukrainy i apel do społeczności międzynarodowej o natychmiastowe wprowadzenie jak najszerszych sankcji skierowanych przeciwko agresorowi.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także