^
Logo

Rekordowe odsetki podatkowe

| 26 września 2022
W dniu 20 września 2022 r. pod poz. 905 w Monitorze Polskim ogłoszono obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
 
Zgodnie z obwieszczeniem:
• stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 16,50% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
• obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 8,25% kwoty zaległości w stosunku rocznym;
• podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 24,75% kwoty zaległości w stosunku rocznym.
 
Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.
 
Kredyt lombardowy jest kredytem refinansowym, udzielanym przez Narodowy Bank Polski bankom w celu uzupełnienia ich zasobów pieniężnych, pod zastaw papierów wartościowych. Wysokość oprocentowania tego kredytu ustala Rada Polityki Pieniężnej.
 
Uzależnienie stawki odsetek od wysokości oprocentowania kredytu lombardowego powoduje jej automatyczne dostosowywanie się do warunków rynkowych, a zwłaszcza procesów inflacyjnych, które w ostatnim czasie utrzymują się na wysokim poziomie.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także