^
Logo

Res iudicata

| 21 maja 2024
Zasada prawa tłumaczona jako rzecz osądzona, powaga rzeczy osądzonej. Wywodzi się ona z szerszej zasady prawa rzymskiego ne bis in idem (nie dwa razy za to samo).
 
Zgodnie z przywołaną zasadą nie jest dopuszczalne ponowne rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy, która została już prawomocnie osądzona wcześniej.
 
Powaga rzeczy osądzonej służy pewności prawa i unikaniu wznawiania po raz kolejny tych samych sporów (pomiędzy tymi samymi stronami o ten sam przedmiot sporu).
 
W takich przypadkach kolejne pozwy są przez sądy odrzucane, zasada więc chroni nie tylko strony, ale i sądy przed koniecznością zajmowania się ponownie tymi samymi sprawami.
 
Zasada funkcjonuje zarówno w procedurze karnej, cywilnej, jak i administracyjnej.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także