^
Logo

Rezygnacja z wycieczki z obawy przed wirusem a zwrot kosztów

| 2 marca 2020

Osoby korzystające z usług biura podróży w razie rezygnacji z wycieczki są częściowo chronione regulacjami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z 24 listopada 2017 r. i mogą liczyć na zwrot wpłat z tego tytułu. Podstawą do ubiegania się o zwrot wpłaconych kosztów na poczet wycieczki jest art. 47 ust. 4. ustawy, który mówi, że podróżny może odstąpić od umowy o udział w wycieczce przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Zwrot kosztów od biura podróży zależy w dużej mierze od tego, czy organizator wycieczki uzna ogólnoświatową pandemię za „nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności” oraz czy w miejscu docelowym (lub najbliższym sąsiedztwie) wycieczki znajdą się ogniska wirusa.

 

Źródło: https://www.rp.pl/Konsumenci/302279899-Koronawirus-czy-odwolujac-urlop-mozna-liczyc-na-zwrot-kosztow.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także