^
Logo

Rusza narodowy spis powszechny

| 29 kwietnia 2021

Czym jest narodowy spis powszechny ludności i mieszkań? Zgodnie z ustawową definicją to proces planowania, zbierania, łączenia, oceny, rozpowszechniania i analizy danych demograficznych, społecznych, ekonomicznych oraz o zasobach mieszkaniowych dla najniższych poziomów agregacji danych, w oznaczonym czasie, w odniesieniu do osób fizycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Spis jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Spisem objęte zostaną:

1) osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

2) osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;

3) mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym w ramach spisu powszechnego przekazuje dane metodami:

1) samospisu internetowego (przy użyciu strony internetowej GUS);

2) wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego;

3) wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego.

 

Pamiętać należy, że spis jest obowiązkowy i nieodpłatny (odbywa się raz na 10 lat). Za najwygodniejszą formę dokonania spisu uważa się „samospis internetowy”. Można go dokonać w wybranym przez siebie miejscu i czasie za pomocą Internetu. Wystarczy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy dostępny na specjalnej platformie Internetowej.

 

UWAGA: odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także