^
Logo

Ruszyła dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

| 9 czerwca 2022

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1078 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którego przepisy weszły w życie 21 maja 2022 r.

 

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest nową formą służby wojskowej, dostępną obok zawodowej służby wojskowej oraz terytorialnej służby wojskowej. Rozporządzenie reguluje m.in. sposób powoływania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz czas jej trwania. Osoba, która zdecyduje się na tę formę służby wojskowej:

 

  • przejdzie przez 2 etapy służby: 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie nie będzie obowiązku skoszarowania);
  • otrzyma wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego – 4560 zł brutto, prawo do urlopu wypoczynkowego, możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia), prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym), pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska);
  • na czas służby będzie miała zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;
  • będzie mogła wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia, a samą służbę będzie mogła przerwać w dowolnym momencie.

 

Rozporządzenie określa również obowiązki organów wojskowych w zakresie powoływania i zwalniania żołnierza z tej służby, w tym obowiązek poinformowania pracodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu służby przez żołnierza, bowiem pracodawca – co do zasady – nie może rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem odbywającym zasadniczą dobrowolną służbę wojskową w okresie wskazanym ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także