^
Logo

Rzecznik Praw Obywatelskich

| 20 listopada 2023
Rzecznik Praw Obywatelskich to konstytucyjny organ ochrony i kontroli prawa, stojący na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych.
 
Zakres i sposób jego działania określa ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1058, z późn. zm.). Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na 5 lat, osoba ta zgodnie z ustawą powinna być apolityczna.
 
Rzecznik jest w swojej działalności niezawisły, niezależny od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem. Uprawnienia te wynikają z odpowiedzialności i zadań jakie stawiane są Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
 
Podstawowym zadaniem Rzecznika jest badanie czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.
 
Chroniąc wolności i prawa, Rzecznik działa na rzecz dobra publicznego, stąd też dla jego aktywności nie jest konieczna zgoda osób, których wolności i praw taka aktywność miałaby dotyczyć.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także