^
Logo

Skrytka pocztowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

| 11 sierpnia 2022
W dniu 26 lipca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1457). Powyższa ustawa zmienia zasady doręczania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 
Na wniosek adresata doręczenie może być dokonane także na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. W takim przypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe składa się w placówce pocztowej tego operatora, umieszczając zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata.
 
W zawiadomieniu wskazuje się placówkę pocztową operatora, w której złożono pismo, oraz zamieszcza się informację, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia.
 
Zmianę legislacyjną należy ocenić pozytywnie. Ułatwia ona odbiór pism uczestnikom postępowania w momencie, gdy znajdują się przykładowo poza miejscem zamieszkania.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także