^
Logo

Spółdzielnia mieszkaniowa

| 9 marca 2023
Spółdzielnie mieszkaniowe spośród innych spółdzielni wyróżnia cel i przedmiot działalności. Głównym celem działania tego rodzaju spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, co realizowane jest przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
 
Przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowej może być m.in.:
• budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;
• budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
• budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów;
• udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
• budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
 
Spółdzielnię mieszkaniową wyróżnia również krąg podmiotów mogących uzyskać jej członkostwo. Członkiem spółdzielni mieszkaniowej jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych będąca założycielem spółdzielni lub której przysługuje:
• spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
• spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
• roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
• roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, tzw. ekspektatywą własności.
 
Członkiem spółdzielni może być także osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem spółdzielni. Osobie tej nie przysługuje natomiast spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
 
Członkiem spółdzielni mieszkaniowej może być również osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także