^
Logo

Status prawny spółdzielni

| 13 lutego 2023
Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza nie jest co do zasady prowadzona przez spółdzielnię w celach zarobkowych.
 
Spółdzielnia może także prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturową na rzecz swoich członków i ich środowiska. Ważne natomiast, że działalność spółdzielni jest realizowana w imieniu i na rzecz członków spółdzielni w oparciu o środki, które są ich własnością.
 
Osobowość prawną spółdzielnia nabywa z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
 
Charakterystyczną cechą spółdzielni jest fakt, że jej utworzenie może wynikać wyłącznie z inicjatywy osób fizycznych lub prawnych. Przystąpienie członków do spółdzielni jest dobrowolne, tj. każda osoba, która spełnia przesłanki ustawowe oraz statutowe, może stać się członkiem – to tzw. zasada „otwartych drzwi”.
 
Spółdzielnia co do zasady nie posiada kapitału zakładowego, zaś fundusz udziałowy jest zmienny (konsekwencja zmiennego składu osobowego). Dodatkowo spółdzielnia charakteryzuje się samorządnością, tj. organy spółdzielni samodzielnie określają swoje kompetencje, istnieje także możliwość zarządzania sprawami spółdzielni przez każdego należącego do niej członka (bez względu na ilość udziałów członkowi spółdzielni przysługuje 1 głos). Najbardziej znane są tzw. spółdzielnie mieszkaniowe, które będą tematem jednego z kolejnych wpisów na blogu.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także