^
Logo

Surowa kara za alarmy bombowe

| 15 maja 2023
Zgodnie z art. 224a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.) kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 
Od 12 stycznia 2022 r. obowiązuje § 2 ww. przepisu, wedle którego jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zawiadamia o więcej niż jednym zdarzeniu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Zmiana miała na celu zapewnienie skuteczniejszego oddziaływania prewencyjnego wymiaru kary przewidzianego wobec sprawców fałszywych powiadomień o podłożeniu ładunku wybuchowego o charakterze „kaskadowym”, to jest skierowanych jednocześnie do wielu podmiotów.
 
Tego typu działania bardzo często paraliżują działania wielu instytucji i angażują służby porządkowe, które w tym czasie mogłyby wykonywać znacznie istotniejsze zadania. Zauważenia wymaga, że od 1 października 2023 r. górna granica ustawowego zagrożenia karą pozbawienia wolności za ten czyn wzrośnie z 12 do 15 lat. Należy założyć, że zmiany te skutecznie zniechęcą do „żartów” o potencjalnych alarmach bombowych.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także