^
Logo

Święto w weekend a dzień wolny

| 17 września 2021
Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy pracodawca powinien pamiętać o brzmieniu art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).
 
Zgodnie z przywołanym przepisem każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
 
Należy przy tym zauważyć, że przepis dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Dni wolne od pracy określa ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920).
 
Przykładowo, dniem wolnym od pracy jest m.in. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W 2021 r. dzień ten przypadł na niedzielę, a zatem nie obniżył on wymiaru czasu pracy o 8 godzin w sierpniu.
 
Najbliższą okazję do skorzystania z omawianego przepisu pracownicy będą mieli w grudniu bowiem 25 grudnia 2021 r. (pierwszy dzień Bożego Narodzenia) przypada w sobotę, podobnie jak dzień 1 stycznia 2022 r. (Nowy Rok).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także