^
Logo

Szybsza egzekucja administracyjna KAS

| 17 maja 2021

Ministerstwo Finansów ogłosiło, że od 1 lipca 2021 r. wierzyciele wysyłać będą wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Celem uruchomienia systemu teleinformatycznego jest usprawnienie egzekucji administracyjnej, ale również wyeliminowanie tytułów wykonawczych w formie papierowej.

 

Zgodnie z art. 26aa § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) system teleinformatyczny, przy wykorzystaniu którego wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze lub informacje, o których mowa w art. 26 § 1e, są przekazywane do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego, jest prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Powyższy system, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 15 marca 2021 r. w sprawie terminu uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych do naczelnika urzędu skarbowego, uruchomiony został z dniem 30.04.2021 r.

 

Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji. Skutkiem dla dłużników będzie szybsze wszczęcie wobec nich egzekucji administracyjnej, która tym samym stanie bardziej dotkliwa i efektywna.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także