^
Logo

Szybsze płatności na autostradach

| 5 lipca 2021

Celem ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1005) jest zmiana sposobu płatności za przejazd autostradami.

 

Ustawa wprowadza dwa nowe tryby uiszczenia opłaty: elektroniczny bilet autostradowy i opłatę pobieraną na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu przekazywanych do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS (konieczność zainstalowania i uruchomienia stosownego urządzenia lub aplikacji).

 

Ustawodawca rezygnuje zatem z poboru manualnego opłat (30 listopada 2021 r. wygasają umowy w tym zakresie) na rzecz jego unowocześnienia, co ma zapewnić płynny przejazd samochodów autostradami bez konieczności zatrzymywania w miejscu poboru opłat.

 

Ustawa weszła w życie 17 czerwca 2021 r., z wyjątkiem przepisów:

  • stanowiących podstawę wydania aktów wykonawczych określających prowizję za wydanie
    elektronicznych biletów autostradowych oraz dla dostawców kart flotowych, które wejdą w życie 2 sierpnia 2021 r.;
  • regulujących możliwość waloryzowania stawki opłaty elektronicznej, które wejdą w życie w dniu 1 października 2021 r.;
  • dotyczących możliwości uiszczenia opłaty za przejazd autostradą za pośrednictwem elektronicznego biletu autostradowego, które wejdą w życie od dnia 1 grudnia 2021 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także