^
Logo

Tani kredyt mieszkaniowy

| 21 sierpnia 2023
W dniu 1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (Dz. U. poz. 1114). Służyć mają one poprawie stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa poprzez wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe związane z pozyskaniem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
 
Ustawa przede wszystkim określa zasady:
• gromadzenia oszczędności na cele mieszkaniowe na rachunku oszczędnościowym pod nazwą „Konto Mieszkaniowe” oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej pod nazwą „Lokata Mieszkaniowa;
• nabywania uprawnienia do premii mieszkaniowej w związku z gromadzeniem oszczędności na koncie i lokacie oraz naliczania i wypłaty tej premii.
 
Omawiana ustawa zmienia także ustawę z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym poprzez wprowadzenie zasad udzielania kredytu mieszkaniowego z prawem dopłaty do rat, pod nazwą „bezpieczny kredyt 2%”.
 
Dla uzyskania tego kredytu należy spełnić szereg ustawowych warunków, m.in. w dniu udzielenia kredytu kredytobiorca nie może posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, a jego wiek nie przekracza 45 lat. Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu wynosi 2% i jest ustalana na okres 60 miesięcy, jest stała w okresie objętym dopłatami do rat tego kredytu.
 
Pomimo dość rygorystycznych warunków dla otrzymania „bezpiecznego kredytu 2%” warto zastanowić się nad nim, gdy kredytobiorca planuje zakupić swoją pierwszą nieruchomość – ta forma finansowania wydaje się bardzo atrakcyjna.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także