^
Logo

TK w sprawie definicji budowli na potrzeby podatku od nieruchomości

| 18 marca 2024
Trybunał Konstytucyjny orzekł w wyroku z dnia 4 lipca 2023 r., sygn. akt SK 14/21, o niekonstytucyjności definicji budowli z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z wyrokiem art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W myśl tego przepisu budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 
Zakwestionowany przepis ma przestać obowiązywać po 18 miesiącach od wyroku TK, w tym czasie ustawodawca powinien zdefiniować pojęcie budowli na nowo. TK wskazał, że tak istotny elementy konstrukcji podatku jak jej przedmiot (rzecz jaką należy opodatkować) nie powinien być regulowany poza ustawą podatkową – w tym przypadku ustawą prawo budowlane (ustawa niepodatkowa).
 
Według TK regulacje podatkowe powinny być na tyle precyzyjne, aby podatnik wiedział czy w stosunku do niego istnieje obowiązek podatkowy. Orzeczenie TK skutkuje otwarciem drogi dla wznowienia postępowań podatkowych dotyczących opodatkowania budowli, które dla podatników zakończyły się w sposób negatywny – strona może wnieść w tym zakresie żądanie w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie wyroku TK.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także