^
Logo

TK w sprawie związania sądu administracyjnego orzeczeniem karnym

| 11 marca 2024
Wyrokiem z dnia 4 lipca 2023 r., sygn. akt SK 8/20, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 11 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim wiąże sądy administracyjne również w sprawach innych osób niż osoba, przeciwko której wydano prawomocny, skazujący wyrok w postępowaniu karnym, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zgodnie z przepisem w sprawie, którego orzekał TK ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd administracyjny.
 
Orzeczenie TK oznacza, że sąd administracyjny związany jest wyrokiem sądu karnego także w sprawach innych osób niż ta, przeciwko której wydano prawomocny wyrok karny.
 
Podstawą takiego rozstrzygnięcia były przede wszystkim: zasada pewności prawa i zasada stabilności orzeczeń sądowych. TK uznał przepis za proporcjonalny bowiem nie zwalnia on organu z obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także