^
Logo

TSUE o prawie do świadczenia opieki zdrowotnej

| 27 sierpnia 2021
Trybunał Sprawiedliwości UE 15 lipca 2021 r. w sprawie C-535/19 orzekł, że nieaktywni zawodowo obywatele UE, zamieszkujący w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie ich pochodzenia, mają prawo do ubezpieczenia w publicznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Sprawa dotyczyła obywatela Włoch, który wraz z żoną (obywatelstwo łotewskie) i dwojgiem dzieci (obywatelstwa włoskie i łotewskie) zamieszkuje Łotwę. Włoski obywatel skierował do łotewskiej służby zdrowia wniosek o objęcie publicznym systemem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Wniosek został rozpatrzony negatywnie, a sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który zwrócił się do TSUE z pytaniem o zgodność decyzji z przepisami prawa UE.
TSUE wskazał, że przepisy krajowe nie mogą wyłączać prawa do ubezpieczenia w ramach publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego przyjmującego państwa członkowskiego.
 
Obywatele innego państwa członkowskiego (nieaktywni zawodowo obywatelom UE), podlegający ustawodawstwu przyjmującego państwa członkowskiego i korzystający z przysługującego im prawa pobytu na terytorium tego państwa powinni mieć zagwarantowaną możliwość korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu tego państwa.
 
Trybunał uściślił jednak, że prawo UE nie wymaga, aby ubezpieczenie w tym systemie miało charakter nieodpłatny. Służy to przeciwdziałaniu sytuacjom, w których tacy obywatele staliby się nadmiernym obciążeniem dla finansów publicznych przyjmującego państwa członkowskiego.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także