^
Logo

Ulga podatkowa dla członków związków zawodowych

| 17 grudnia 2021
W związku ze zmianą ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) od 1 stycznia 2022 r. wprowadzona zostanie ulga podatkowa dla członków związków zawodowych.
 
Zgodnie z nowododanym punktem 2c w ust. 1 art. 26 powyższej ustawy składki członkowskie zapłacone na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł będą stanowiły odliczenie od podstawy obliczenia podatku.
 
Ustawodawca zachęca zatem pracowników do wstąpienia w szeregi związków zawodowych, o ile te działają w jego zakładzie pracy. Uczestnictwo takie nie tylko zwiększa poczucie bezpieczeństwa pracowników, ale również pozwala na efektywniejsze działania na ich rzecz przez organizacje zawodowe.
 
Pamiętać należy, że wysokość wpłat na rzecz związków zawodowych ustalana będzie za pomocą dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek.
 
Jeżeli jednak składki potrącane są przez pracodawcę wysokość wpłat na rzecz związku zawodowego będzie ustalana za pomocą oświadczenia organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także