^
Logo

Umowa komisu

| 1 grudnia 2023
W przypadku umowy komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym.
 
Wyróżnić możemy zatem dwa rodzaje umowy komisu: umowę komisu kupna (komis kupna) i umowę komisu sprzedaży (komis sprzedaży). Istnieje także możliwość zawarcia umowy komisu łączącej oba wskazane rodzaje, na podstawie której komisant jest zobowiązany zarówno do kupna, jak i sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek komitenta, ale we własnym imieniu.
 
Przedmiotem tych umów sprzedaży mogą być tylko rzeczy ruchome. W praktyce najczęściej spotykamy się z komisami samochodowymi, ale różnorodność gospodarcza pozwala na zawieranie różnego rodzaju umów komisowych.
 
Istotne jest, że komisant jest przedsiębiorcą, tj. prowadzi stałą, zorganizowaną i zarobkową działalność przy wykorzystaniu przedsiębiorstwa (charakter działania komisanta ma charakter profesjonalny). Zawiera on bowiem umowę w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa.
 
Natomiast komitentem może być każdy podmiot prawa, tj. osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Umowa komisu może zostać zawarta w zasadzie w każdym trybie dopuszczalnym w świetle prawa cywilnego.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także