^
Logo

Umowa kontraktacji

| 13 maja 2024
Umowa kontraktacji zawierana jest pomiędzy producentem rolnym, który zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju a kontraktującym, zobowiązującym się do odebrania tych produktów w terminie umówionym oraz zapłacenia umówionej ceny.
 
Co ciekawe, ilość produktów rolnych (przedmiot umowy) może być w umowie oznaczona według obszaru, z którego produkty te mają być zebrane. Ponadto, kontraktujący może się dodatkowo zobowiązać do spełnienia świadczeń dodatkowych.
 
Umowa kontraktacji zawierana jest na czas oznaczony, może to być jednak umowa obejmująca jeden cykl produkcji lub umowa wieloletnia.
 
Producentem rolnym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, niemająca osobowości prawnej (musi posiadać zdolność prawną).
 
Dla określenia statusu producenta istotne jest prowadzenie przez niego gospodarstwa rolnego. Umowa kontraktacyjna powinna być zawarta na piśmie.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także