^
Logo

Upadłość konsumencka w UK a egzekucja długów w Polsce

| 20 lutego 2020

Do końca okresu przejściowego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej tj. do 31 grudnia 2020 roku kwestię możliwości egzekucji długów w Polsce po orzeczonej upadłości konsumenckiej w UK regulują akty prawa unijnego. Zgodnie z nimi, przesłanki oraz skutki zakończenia postępowania upadłościowego, w tym możliwość egzekucji długów określa prawo państwa wszczęcia postępowania (np. Anglii).

 

W przypadku Anglii jest to Insolvency Act z 1986 r. Z tego aktu wynika zaś, że komornicy w Polsce zobowiązani są do respektowania skutków angielskiego ogłoszenia upadłości, jeżeli we wniosku o upadłość konsumencką zostali wskazani wierzycieli z Polski a także podano wysokość długu stwierdzonego tytułem wykonawczym. Po upływie okresu przejściowego respektowanie przez komorników upadłości orzeczonej w Anglii będzie możliwe dopiero po uznaniu w Polsce orzeczenia wydanego na terenie UK.

 

Źródło: https://www.infor.pl/prawo/sprawy-urzedowe/egzekucja-komornicza/3612438,Upadlosc-ogloszona-w-Anglii-a-egzekucja-dlugow-w-Polsce.html

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także