^
Logo

Uproszczenie procedur administracyjnych

| 12 grudnia 2022

Celem ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185) jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacja założeń Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w zakresie wyeliminowanie barier prawnych wpływających na klimat inwestycyjny. Ustawa nowelizuje kilkadziesiąt ustaw.

Ustawodawca zakłada, że dzięki nowym przepisom ma nastąpić przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych, co będzie możliwe m.in. poprzez upowszechnienie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizację oraz zniesienie dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala. Proponuje się także stosowanie prostych formularzy urzędowych, składanie wniosków on-line i ograniczenie liczby składanych wniosków. Pozostaje wierzyć, że to pierwszy krok, a zanim przyjdą kolejne, usprawniające procedury administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców na jeszcze większą skalę.

Większość przepisów ustawy weszła w życie 10 listopada 2022 r., część z nich 27 października 2022 r., inne mają dopiero wejść w życie, m.in. z dniem 1 stycznia 2023 r. lub z dniem 1 stycznia 2024 r. Natomiast przepisy, w przypadku których zajdzie konieczność udostępnienia odpowiednich narzędzi w związku z elektronizacją procedur wejdą w życie 27 stycznia 2023 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także