^
Logo

Vacatio legis – wakacje ustawy

| 26 lutego 2024
Każdy nowy akt prawny powinien zawierać regulację w zakresie jego wejścia w życie. Wskazywać powinien termin wejścia nowych przepisów w życie, tzw. vacatio legis. Pominięcie przepisu o wejściu w życie nie jest dopuszczalne nawet w sytuacji, gdy termin ten określają odrębne przepisy ustawy wprowadzającej bowiem ustawa podstawowa powinna do nich odsyłać. aW wyjątkowym sytuacjach nowe przepisy mogą być stosowane z mocą wsteczną, nie powinno to jednak prowadzić do ograniczenia praw ich adresatów.
 
W ostatnich latach vacatio legis ulega znacznemu skracaniu, w szybszym tempie prowadzony jest cały proces legislacyjny. Niestety pośpiech przy tworzeniu prawa czasami skutkuje negatywnym wpływem na jego jakość – każdy przecież potrzebuje wakacji. Powoduje to, że wymagane są kolejne nowelizacje. Taki stan rzeczy komplikuje nie tylko pracę prawników, ale wpływa na wszystkich adresatów norm prawnych.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także