^
Logo

Waloryzacja 500+

| 13 października 2023
Od 1 stycznia 2024 r. wzrasta wysokość świadczenia wychowawczego, tzw. „świadczenia 500+”, do kwoty 800 zł. Zmiana wprowadzona została ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 1565). Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez osobę pobierającą świadczenie wychowawcze.
 
ZUS udostępni osobie pobierającej świadczenie informację o waloryzacji na jej profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym. Informacja będzie również mogła być przesłana na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wskazany we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia.
 
Odebranie informacji pozostaje bez wpływu na wypłatę świadczenia w nowej wysokości. Świadczenia za okres do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostają w dotychczasowej wysokości.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także