^
Logo

Wartości przedmiotu sporu – zmiany od lipca

| 15 czerwca 2023
„Wartość przedmiotu sporu”, dalej: WPS, to określenie wartości będącego przedmiotem procesu roszczenia, prawa lub stosunku prawnego. Od WPS zależy:
• właściwość rzeczowa sądu w sprawach o prawa majątkowe;
• dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach o prawa majątkowe;
• wysokość opłaty stałej lub stosunkowej od pozwu w sprawach o prawa majątkowe;
• wysokość stawek minimalnych będących podstawą ustalania opłat za czynności pełnomocników procesowych w wielu kategoriach spraw.
 
WPS dotyczy wyłącznie spraw o prawa majątkowe i nie występuje w sprawach o prawa niemajątkowe. Niezwykle trudno byłoby bowiem ustalić WPS w sprawie dotyczącej przykładowo naruszenia dóbr osobistych. WPS określa powód w dacie wniesienia pozwu i co do zasady na dalszym etapie postępowanie nie ulega zmianie. Zmiana taka jest jednak możliwa w razie sprawdzenia WPS przez sąd lub w razie modyfikacji powództwa przez powoda.
 
Od 1 lipca 2023 r. za sprawą ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 614) do właściwości sądów okręgowych należeć będą m.in. sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sto tysięcy złotych (dotychczas było to siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
 
Oznacza to podniesienie wartości przedmiotu sporu, która stanowi o rozpoznaniu sprawy przez sąd okręgowy jako właściwy rzeczowo w pierwszej instancji. Ustawodawca uzasadnił takie rozwiązanie stale rosnąca dynamika wzrostu wpływu spraw do sądów okręgowych przy jednoczesnym zauważalnym zmniejszeniu tej dynamiki w odniesieniu do sądów rejonowych.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także