^
Logo

Wiekowe ograniczenia kandydatów na aplikacje niekonstytucyjne

| 13 marca 2023
Trybunał Konstytucyjny w dniu 13 grudnia 2022 r. orzekł, że art. 24 ust. 1 pkt 1a oraz art. 37b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217) są niezgodne z art. 60 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Oznacza to, że ograniczenie wiekowe dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na aplikację sędziowską i prokuratorską (także na aplikacje uzupełniające) w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury są niekonstytucyjne. Maksymalny wiek dla kandydatów na aplikację sędziowską i prokuratorską ustalony był na 35 lat, a dla kandydatów na aplikacje uzupełniające – 40 lat.
 
Trybunał zauważył, że na stanowisko sędziego może być powołana osoba, która ma ukończone 29 lat – bez określenia górnej granicy wieku. Również dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko prokuratora nie wprowadzono górnej granicy wieku (wyłącznie dolną, tj. 26 lat).
 
Przepisy nie przewidują również górnej granicy wieku limitującej możliwość uzyskania prawa do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego oraz powołania na stanowisko notariusza.
 
Trybunał uznał, że zaskarżone regulacje wprowadzały ograniczenie dostępu do służby publicznej określonej w art. 60 Konstytucji. Ograniczenie to było natomiast konstytucyjnie niedopuszczalne.
 
Nie można było określić bowiem jakie cele mają realizować kwestionowane przepisy, a więc tym bardziej Trybunał nie mógł stwierdzić, że przepisy te są niezbędne dla ochrony interesu, z którym są powiązane.
 
Trybunał doszedł więc do wniosku, że wprowadzone ograniczenia naruszają istotę konstytucyjnie gwarantowanego prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także