^
Logo

Wniosek online o odpis aktu stanu cywilnego

| 30 kwietnia 2020

Wniosek o otrzymanie odpisu aktu stanu cywilnego można złożyć przez internet do czego konieczny jest tylko bezpłatny profil zaufany. Oprócz osoby, której odpis dotyczy odpis aktu otrzymać może również małżonek, inne osoby z bliskiej rodziny np. prawnuk czy rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy a nawet każda osoba, która odpowiednim dokumentem uzasadni i wykaże interes prawny. W razie decyzji odmownej urzędu stanu cywilnego co do wydania aktu, wnioskodawcy służy odwołanie.

 

Przy złożeniu wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego przez internet najpierw trzeba potwierdzić tożsamość, np. profilem zaufanym, następnie określić rodzaj aktu oraz to, kogo akt dotyczy. Później trzeba wskazać formę odbioru: osobiście, pocztą lub na skrzynkę w serwisie ePUAP (jeżeli chcemy otrzymać dokument elektroniczny). Po sprawdzeniu poprawności danych osobowych, należy określić cel wydania odpisu oraz sposób zapłaty (22 zł za odpis skrócony albo 33 zł za zupełny), jeżeli wniosek nie jest zwolniony z opłaty. Na końcu wnioskodawca otrzymuje urzędowe poświadczenie przedłożenia wniosku (UPP).

 

Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1470220,akt-stanu-cywilnego-online.html

 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także