^
Logo

Wprowadzono stan wyjątkowy

| 14 września 2021
Stan wyjątkowy to obok stanu wojennego i stanu klęski żywiołowej jeden ze stanów nadzwyczajnych, których wprowadzenie przewiduje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacjach szczególnych zagrożeń, gdy zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające.
 
Zgodnie z przyjętym trybem, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Stan wyjątkowy można przedłużyć tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy niż 60 dni.
 
Przez zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa należy rozumieć taki stan faktyczny, w którym realnie zagrożone jest istnienie państwowości, np. polityczny zamach stanu. Natomiast zagrożenie bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego utożsamiać należy z silnymi działaniami przeciwko ładowi i spokojowi społecznemu o dużej skali, których nie sposób opanować przy pomocy standardowych rozwiązań prawnych. Zagrożenie to powiązane jest z narażeniem życia obywateli, utratą mienia znacznych rozmiarów lub zakłóceniami prawidłowego działania instytucji państwowych, np. zablokowanie funkcjonowania urzędów państwowych.
 
W dniu 2 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) i tego samego dnia weszło w życie.
 
Stan wyjątkowy na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia, jak wskazano w treści rozporządzenia, został wprowadzony w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także