^
Logo

Wybory parlamentarne 2023

| 11 października 2023
Zbliżają się wybory parlamentarne, data ich przeprowadzenia została ustalona na 15 października 2023 r. Warto przypomnieć sobie kogo i na jakich zasadach wybieramy.
 
Sejm składa się z 460 posłów, a ich wybory są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Natomiast Senat składa się ze 100 senatorów, a ich wybory są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.
 
Zasady te oznaczają:
• powszechność – prawa wyborcze przysługują wszystkim dorosłym obywatelom korzystającym z pełni praw cywilnych i politycznych;
• równość – każdy wyborca dysponuje 1 głosem;
• bezpośredniość – wyborcy osobiście oddają głosy na osoby ubiegające się o mandaty poselskie, wybory nie są zorganizowane w sposób wielostopniowy, np. przez wybór elektorów;
• proporcjonalność – przejawia się w systemie rozdziału mandatów (ustalania wyniku wyborów) pomiędzy listy wyborcze w wielomandatowych okręgach wyborczych;
• tajność – wyborcy mają zapewnione warunki uczestnictwa w wyborach, które wyłączają jawność głosowania.
 
Sejm i Senat są wybierane na 4-letnie kadencje, które rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Korzystajmy ze swoich praw wyborczych, każdy głos ma bowiem taką samą siłę.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także