^
Logo

Wygaśnięcie głównego pełnomocnictwa a substytucja

| 15 grudnia 2023
Wygaśnięcie pełnomocnictwa procesowego udzielonego samodzielnie przez stronę nie powoduje wygaśnięcia dalszego pełnomocnictwa procesowego udzielonego w imieniu strony adwokatowi lub radcy prawnemu na podstawie art. 91 pkt 3 procedury cywilnej (dalsze pełnomocnictwo procesowe adwokata lub radcy prawnego).
 
W takim brzmieniu Sąd Najwyższy podjął uchwałę 16 czerwca 2023 r., sygn. akt III CZP 120/22. Sprawa dotyczyła radcy prawnego, który utracił uprawnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika procesowego w związku z mianowaniem na stanowisko sędziego sądu powszechnego. Pełnomocnik ten działał w imieniu strony i udzielił dalszych pełnomocnictw – strona przeciwna podnosiła, że dalsze pełnomocnictwa są wadliwe.
 
Sąd Najwyższy wyjaśnił, że ustanie bytu prawnego pełnomocnictwa głównego nie ma wpływu na byt substytucji – dalszych pełnomocnictw. Strona w takiej sytuacji posiada kilku równorzędnych pełnomocników działających w jej imieniu. Oznacza to, że dalsi pełnomocnicy byli prawidłowo umocowani, a dokonane przez nich czynności skuteczne.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także