^
Logo

Wynagrodzenie minimalne w 2023 r. wzrośnie dwa razy

| 6 października 2022
Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952) ustaliła te kwoty na przyszły rok.
 
Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa wzrośnie w 2023 r. dwa razy, w następujący sposób:
• od dnia 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł;
• od dnia 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 3.600 zł, a minimalna stawka godzinowa 23,50 zł.
 
Powyższe zmiany z pewnością korzystne są dla części pracowników, jednak koszty pracodawców związane z prowadzeniem działalności gospodarczej znacznie wzrosną.
 
Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3.010 zł, a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł. Założyć można, że wyższe stawki wynagrodzenia minimalnego skutkować będą wzrostem cen dóbr i usług oferowanych na rynku oraz opłat powiązanych z wynagrodzeniem minimalnym.
 
Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 września 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2022 r. wyniosło 6.578,98 zł., a zatem zaproponowane minimalne wynagrodzenie na przyszły rok przekroczyło jego 50%.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także