^
Logo

Wyroby winiarskie uregulowane

| 4 listopada 2022
7 marca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o wyrobach winiarskich. Celem ustawy jest kompleksowa regulacja zagadnień związanych z produkcją i rynkiem wyrobów winiarskich.
 
Zaznaczyć jednak należy, że przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów winiarskich, które zostały wyrobione domowym sposobem na użytek własny i które nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu.
 
Ustawa przede wszystkim:
• dostosowuje polskie regulacji do aktualnie obowiązujących przepisów unijnych odnoszących się do wyrobów i rynku wyrobów winiarskich;
• harmonizuje przepisów dotyczących wymogów produkcyjnych i znakowania fermentowanych napojów winiarskich;
• wprowadza kategorie napojów, które pozwolą na lepsze dostosowanie się producentów do wymagań rynku, w szczególności utworzenie kategorii cydrów aromatyzowanych i perry aromatyzowanych;
• zwiększa konkurencyjność wyrabianych przez drobnych producentów cydru, cydru jakościowego, cydru lodowego, perry, perry jakościowego, perry lodowego, wina owocowego jakościowego oraz miodu pitnego jakościowego z surowców uzyskanych głównie we własnym gospodarstwie;
• znosi wymóg posiadania przez przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wyrobu fermentowanych napojów winiarskich z surowców uzyskanych głównie we własnym gospodarstwie planu obiektów budowlanych przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich;
• precyzuje, że obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność w zakresie rozlewu wyrobów winiarskich wprowadzonych do obrotu w opakowaniach zbiorczych, takich jak kegi lub beczki, w miejscu prowadzenia sprzedaży detalicznej tych wyrobów;
• przekazuje prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich (rejestr działalności regulowanej) Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 
Nowy akt prawny oczekiwany był przez branżę winiarską, gdyż nowe regulacje to szereg rozwiązań, które zmierzają do ułatwienia producentom wina prowadzenia działalności, upraszczają prowadzenie dokumentacji oraz wpis do rejestru działalności regulowanej.
 
Ustawa powinna też pozytywnie wpłynąć na zwiększenie ilości winnic w kraju, a tym samym spełnić marzenia osób rozważających własną produkcję wina i hodowlę winorośli.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także